СЪБИТИЯ, АКТИВНОСТИ И НОВИНИ

„Картографиране“ на растителността в района

Реномето на Долни Лозенец е като един от най-зелените, ако не и най-зеленият, квартали в гр. София. Направихме „картографиране“ на растителността, с оглед на идентифицирането на: отсечени, изсъхнали или загиващи дървета и изсъхнали фиданки; растителност, затрудняваща нормалното придвижване по тротоарите; места, където има свободни места, предназначени за дървета. Информацията ще изпратим към Столична Община, Дирекция „Зелени системи“, които се занимават с поддържането на растителността, като възнамеряваме и самите ние да участваме в процесите по отстраняване на проблеми, доколкото администрацията не може да се справи с всички проблеми. Вярваме, че обгрижването на растителността в квартала ще създаде една по-уютна среда на живущите и преминаващите.