ВЪВЕДЕНИЕ

Защо е важно да имаме организирана етажна собственост?

 

Добрата организация на управление на всяка сграда може да доведе единствено до положителни резултати:

 

  • По-добра комуникация в отношенията между лицата, които живеят или ползват по друг начин самостоятелни обекти, съответно общите части, в сградата;
  • Наличието на лица с ясни функции и отговорности - управителен съвет, управител, касиер и т.н., които да се грижат за нуждите на етажната собственост;
  • По-лесно и организирано разрешаване на възникнали проблеми при поддръжката и управлението на общите части в етажната собственост;
  • Възможност за единна и канализирана комуникация с администрацията, доставчици на комунални и други услуги и т.н. в лицето на управителния съвет (управителя) на етажната собственост;
  • Възможност за колективна защита на правата и интересите на всички собственици, ползватели и обитатели в етажната собственост;
  • Възможност за участие в определени програми за финансиране на дейности – озеленяване, подобрения по сградите и т.н.

 

На тази страница ще намерите подробна информация, свързана с управлението на етажната собственост.