ЗА КВАРТАЛА

В този раздел можете да научите повече за историята на „Лозенец“ и в частност карето „Долни Лозенец“, представена в текст и снимки. Разделът ще бъде обновяван регулярно и с любопитна и полезна информация за флората и фауната в квартала, емблематични сгради, паметници на културата и др.